Yhteistyökumppanit

Hankkeen kuusi yhteistyökumppania tulevat kuudesta eri maasta. Yhdessä yhteistyökumppanien osaaminen kattaa kaikki hankkeen tavoitteiden vaatimientoimenpiteiden toteutuksen.

Osoite

SFEDI Solutions,
53 Coniscliffe Road,
Darlington, Dl3 7EH
United Kingdom

Sähköposti

Puhelin

01325 468 017

SFEDI - koordinaattori

Vuonna 1996 perustettu Small Firms Enterprise Development Initiative (SFEDI) vaikuttaa yritysten oppimisen ja osaamisen kehittämisen kautta. Hallituksen tunnustamana yritysyritysten alan taitolaitoksena se tukee pienten yritysten mahdollisten ja nykyisten omistajajohtajien, organisaatioiden työntekijöiden sekä yrittäjyyden oppimisen ja osaamisen kehittämisen parissa työskentelevien ammatti- ja koulutusammattilaisten oppimista ja osaamisen kehittämistä.

Teemme tämän eri tavoin, mukaan lukien: tutkimus ja kansallisten ammattistandardien (NOS) kehittäminen; innovatiivisten yritysten oppimisen ja taitojen kehittäminen; säänneltyjen ja ammatillisten pätevyyksien kehittäminen; ja tuki yrittäjähenkisten henkilöiden, organisaatioiden ja yhteisöjen jatkuvalle ammatilliselle kehitykselle, Yritys- ja yrittäjäinstituutin (IOEE) kautta. IOEE on ensimmäinen oppimislaitos, joka on omistettu yritteliäiden ihmisten taitojen kehittämiselle ja tunnustamiselle. Oppilaitoksessa kunnioitetaan jokaista, joka käyttää tilaisuutta hallita kohtaloa aloittamalla ja johtamalla omaa liiketoimintaa. Se tukee myös yritysammattilaisia ​​kehittämään taitojaan ja tietämystään korkeatasoisesti tarjoamalla erinomaista yritystukea.

ISQ - Institute for Technology and Quality

ISQ on yksityinen, voittoa tavoittelematon ja riippumaton teknologiainstituutio, joka perustettiin vuonna 1965 ja joka toimii tällä hetkellä yli 40 maassa ympäri maailmaa (EU, Itä-Eurooppa, Afrikka, Amerikka ja Aasia). Tarjolla on kokemuksia teknisistä tarkastuksista, teknistä apua suunnitteluprojekteihin, konsultointipalveluita ja koulutusta, joita tukevat läpileikkaavat tutkimus- ja kehitystoiminnot ja 16 akkreditoitua laboratoriota.

Toteuttaa innovaatiotoiminnan tutkimusta ja kehittämistä (R + Di) edistämällä kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta hankkeita, joiden tavoitteena on jatkuva tuote- ja prosessi-innovaatio.

ISQ on akkreditoitu koulutuspalveluihin ja kouluttajien koulutukseen, ja se on sertifioitu laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamismallin mukaisesti. Se on myös akkreditoitu  organisaatio kouluttajien ja opettajien koulutukseen.

ISO kuuluu kansalliseen ECVET asiantuntijaryhmään sekä ECBB:n hallituksen jäsen.

Osoite

Av. Prof. Dr. Cavaco Silva, nº 33, 2740-120 Porto Salvo, Portugal

Sähköposti

Puhelin

+351 214 228 100

Nettisivut

Osoite

7, Adamantiou Korai Street Str. 6010 Larnaca, Cyprus

Sähköposti

Puhelin

+357 7000 3232

PCX Computers & Information Systems Ltd

PCX on kyproslainen pk-yritys ja yksi kumppaneistamme, jolla on korkea asiantuntemus innovatiivisten teknologiaratkaisujen soveltamisesta koulutuksessa. Se perustettiin vuonna 1998 koulutuksen uudistamisen alkaessa tekniikan ja Internet-kehityksen ansiosta.

Tieto- ja viestintätekniikan konsulttiyrityksenä PCX: llä on kyky ja tietämys edistää tieto- ja viestintätekniikan ratkaisujen soveltamisen ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisen etuja yrityksen ja koulutuksen tasolla.

Sen ydinliiketoiminta on keskittynyt kolmeen pääosaamisalueeseen:

IEKEP - Institute of Training & Vocational Guidance

Vuonna 1990 perustettu koulutuksen ja ammatillisen ohjauksen instituutti (IEKEP) on yksityinen voittoa tavoittelematon organisaatio, joka toimii Attikan alueella akkreditoituna ammatillisen koulutuksen keskuksena (nro 12101107, Kreikan työministeriön).

IEKEPillä on yli 20 vuoden kokemus ammatillisesta ohjauksesta (yli 600 ammatillista koulutusohjelmaa / yli 200 000 tuntia ammatillista koulutusta / yli 12 000 harjoittelijaa) sekä hallinto-, tarkastus- ja hallintomenettelyistä. Sen toiminta on Kreikan valtion asettaman asiaankuuluvan hallinnollisen kehyksen mukaista, mukaan lukien integroitu seuranta- ja arviointijärjestelmä, joka kattaa kaikki sen toiminnoissa.

Osoite

Αverof 34α, Nea Ionia, 14232, Greece

Sähköposti

Puhelin

+30 210 25 86 970

Nettisivut

Osoite

P.O.Box 15, FIN-33821 Tampere, Finland 

Sähköposti

Puhelin

+358 03 2361 111

Nettisivut

Tampere Adult Education Foundation FR

Tampereen Aikuiskoulutussäätiön tarkoituksena on edistää aikuisväestön ammatillisten valmiuksien kehittämistä ja ylläpitämistä yhteiskunnan taloudellisen ja teknisen kehityksen mukaisesti työhön sijoittumisen, työpaikan säilyttämisen tai työuralla etenemisen parantamiseksi. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa ylläpitämällä Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKKia. 

Säätiön toimintaa johtaa hallitus, joka koostuu Tampereen kauppakamarin, Tampereen kaupungin ja työmarkkinajärjestöjen nimeämistä edustajista. Säätiön toiminnanjohtaja on TAKKin rehtori Teppo Tapani. Säätiön hallitus toimii myös aikuiskoulutuskeskuksen johtokuntana, ja säätiö toimii TAKKin henkilöstön työnantajana.

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK on monialainen ammatillinen kouluttaja ja työelämän kehittäjä. Vuosittain TAKKissa opiskelee yli 12 000 aikuista ja henkilöstöä on n. 230.

Tarjolla on ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta. Tutkintoja on valikoimissa noin sata – yli 20 ammattialalta. Koulutusvalikoimaa, toimintaa ja oppimisympäristöjä kehitetään tiiviissä yhteistyössä työelämän ja yritysten kanssa.

Yrityksille ja organisaatioille on tarjolla joustavat ja yksilölliset henkilöstön osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen palvelut. TAKKin Yrityspalvelut tukee yrityksiä ja organisaatioita mm. erilaisissa muutostilanteissa, rekrytointitarpeissa ja rahoitusvaihtoehtojen selvittelyssä.

Säätiö omistaa myös Tampereen Teollisuusoppilaitos Oy:n. Teollisuusoppilaitoksen tehtävänä on tuoda rekrytoivat yritykset ja työnhakijat yhteen. Rekrytointiin yhdistetään koulutusta yrityksen tarpeiden pohjalta. Käytettävissä on TAKKin koulutustarjonta koko laajuudessaan.

VUC STORSTRØM

VUC Storstrøm on aikuiskoulutuskeskus Tanskassa. VUC Storstrøm tarjoaa yleistä aikuiskoulutusta, korkeampaa valmistavaa koulutusta, valmistavaa aikuiskoulutusta ja useita erityisohjelmia erityistarpeita omaaville oppijoille sekä asiakkaille räätälöityjä kursseja yrityksille.

VUC Storstrømin toiminta-alue kattaa noin 835 000 asukkaan haja-asutusalueen alan ja se on edustettuna hybridioppimiskeskuksissa seitsemässä kaupungissa.

Koska VUC Storstrøm on Tanskan opetusministeriön alaisuudessa toimiva oppilaitos, on oppilaitoksessa käytössä ministeriön määrittämä laadunarviointijärjestelmiä. Tutkinnon suorittaminen on pakollinen kaikissa oppiaineissa ja kaikilla tasoilla, jotka antavat muodollisen pätevyyden.

VUC on osallistunut useisiin EU-hankkeisiin viimeisten 20 vuoden aikana.

Osoite

VUC Storstrøm, Bispegade 1, 4800 Nykøbing F., Denmark

Sähköposti

Puhelin

+45 54 88 17 00

Nettisivut