Mød projektets partnere

De 6 partnere i dette projekt er fra 6 forskellige lande. Til sammen dækker partnerne den nødvendige ekspertise til at virkeliggøre projektets mål.

Adresse

SFEDI Solutions,
53 Coniscliffe Road,
Darlington, Dl3 7EH
United Kingdom

Telefon

01325 468 017

SFEDI - Koordinator

Small Firms Enterprise Development Initiative (SFEDI), som er grundlagt i 1996, gør en forskel gennem virksomhedsrettet lærings- og kompetenceudvikling. Som statsanerkendt leverandør af sektorspecifik kompetenceudvikling, arbejder SFEDI for at støtte læring og kompetenceudvikling hos potentielle og nuværende ejerledere af små virksomheder, ansatte i organisationer samt erhvervs- og uddannelsesfagfolk, der arbejder for at udvikle og gennemføre relevant kompetenceudvikling i virksomheder.

Vi gør dette på forskellige måder, bl.a.: forskning og udvikling af de nationale erhvervsstandarder (NOS); udvikling af innovative programmer for virksomhedslæring og kompetenceudvikling; leverance af regulerede og faglige kvalifikationer; samt ved at støtte fortsat faglig udvikling blandt iværksættere, organisationer og fællesskaber gennem Institute of Enterprise and Entrepreneurs (IOEE). IOEE er det første læringsinstitut dedikeret til at udvikle og formalisere iværksætteres færdigheder. Det respekterer og anerkender alle, der udnytter muligheden for at tage skæbnen i egen hånd ved at starte og drive deres egen virksomhed. Det understøtter også læringsprofessionelle (virksomhedskonsulenter og andre) i at udvikle deres færdigheder og viden til en høj standard for at yde fremragende støtte til virksomheder.

ISQ - Institute for Technology and Quality

ISQ er et privat, uafhængigt, non-profit teknologisk institut grundlagt i 1965, der i øjeblikket driver aktiviteter i mere end 40 lande over hele verden (EU, Østeuropa, Afrika, Amerika og Asien). ISQ tilbyder sin erfaring inden for teknisk inspektion, teknisk assistance til ingeniørprojekter, konsulentydelser og uddannelsesaktiviteter understøttet af tværgående forsknings- og udviklingsaktiviteter og af 16 akkrediterede laboratorier.

ISQ udfører forskning og udvikling af innovationsaktiviteter (R + Di), der fremmer projekter med nationale og internationale partnere fra både den offentlige og den private sektor, som sigter mod en kontinuerlig produkt- og procesinnovation.

ISQ er akkrediteret til uddannelse og uddanelse af undervisere og er certificeret under Quality, Environmental and Safety management-modellen. ISQ er også et akkrediteret til uddannelse af undervisere og lærere.

ISQ tilhører desuden ECVET's nationale ekspertgruppe og er bestyrelsesmedlem i EVBB.

Adresse

Av. Prof. Dr. Cavaco Silva, nº 33, 2740-120 Porto Salvo, Portugal

E-mail

Telefon

+351 214 228 100

Hjemmeside

Adresse

7, Adamantiou Korai Street Str. 6010 Larnaca, Cyprus

Telefon

+357 7000 3232

PCX Computers & Information Systems Ltd

PCX er en cypriotisk SMV og en af vores partnere med høj ekspertise inden for anvendelse af innovative teknologiløsninger i uddannelse. PCX blev grundlagt i 1998 i forbindelse med de forandrede betingelser og muligheder for uddannelserne som opstod pga. ny teknologi og udvikling af internettet.

Som IKT-konsulentfirma har PCX evne og viden til at fremme anvendelsen af IKT-løsninger og implementering af digitale løsninger på virksomheder og i uddannelser.

Dets kerneforretning er fokuseret på 3 områder af ekspertise:

IEKEP - Institute of Training & Vocational Guidance (Institut for uddannelses- og erhvervsvejledning)

Institut for Uddannelse & Erhvervsvejledning (IEKEP), der blev grundlagt i 1990, er en privat nonprofitorganisation, der opererer i regionen Attika som et akkrediteret erhvervsuddannelsescenter (nr. 12101107 af det græske beskæftigelsesministerium).

IEKEP har over 20 års ekspertise inden for erhvervsvejledning (mere end 600 erhvervsuddannelseskurser / over 200.000 timers erhvervsuddannelse / over 12.000 kursister) samt administration, analyse og ledelse. Instituttet følger de relevante administrative rammer, der er fastlagt af den græske stat, herunder et integreret monitorerings- og evalueringssystem, der fungerer på alle institutionens aktiviteter.

Adresse

Αverof 34α, Nea Ionia, 14232, Greece

E-mail

Telefon

+30 210 25 86 970

Hjemmeside

Adresse

P.O.Box 15, FIN-33821 Tampere, Finland 

E-mail

Telefon

+358 03 2361 111

Hjemmeside

Tampere Adult Education Foundation FR

Målet med Tampere Adult Education Foundation er at øge og vedligeholde voksnes erhvervskompetencer for at følge med den økonomiske og teknologiske udvikling i samfundet og dermed forbedre chancerne for at få eller beholde et job eller blive forfremmet. Fonden driver Tammerfors voksenuddannelsescenter, TAKK, i henhold til dette mål.
En bestyrelse bestående af medlemmer, der er udpeget af Tammerfors handelskammer, Tammerfors Kommune og arbejdsmarkedets organisationer, driver fonden.
Den administrerende direktør for fonden er rektor for TAKK, hr. Teppo Tapani. Bestyrelsen fungerer også som bestyrelse for Tammerfors voksenuddannelsescenter; og fonden er arbejdsgiver for TAKKs personale.

Tampere voksenuddannelsescenter, TAKK, er udbyder af en bred vifte af erhvervsuddannelser og er udvikler af arbejdslivet. Årligt er der over 12.000 voksne studerende, og antallet af ansatte er ca. 230.

TAKK tilbyder erhvervsfaglige kvalifikationer, højere erhvervsfaglige kvalifikationer, specialiserede erhvervsfaglige kvalifikationer og erhvervsfaglig videreuddannelse. Der er ca. 100 forskellige kvalifikationer inden for godt 20 forskellige fagområder. Uddannelsesudbuddet, driften og læringsmiljøerne er udviklet i tæt samarbejde med arbejdslivet og virksomhederne.

TAKK tilbyder fleksible og individuelle forløb til virksomheder og organisationer for at udvikle deres drift samt personalets kompetencer.
TAKK Business Services støtter desuden virksomheder og organisationer f.eks. i forbindelse med forandringsprocesser, rekruttering og finasieringplaner.

Fonden ejer også Tampereen Teollisuusoppilaitos Oy (Tampere Industrial Institute Ltd.). Industrial Institute sigter mod at bringe rekrutteringsfirmaer og jobsøgende sammen. Rekruttering og uddannelse kombineres efter virksomhedens behov. Til dette er hele spektret af TAKKs uddannelsesmuligheder tilgængelige.

VUC STORSTRØM

VUC Storstrøm er et voksenuddannelsescenter i Danmark. VUC Storstrøm tilbyder almene voksenuddannelser, højere forberedende eksamen, forberedende voksenundervisning og en række specielle programmer til studerende med særlige behov samt virksomhedstilpassede kurser for virksomheder m.m.

VUC Storstrøm dækker et område med ca. 835.000 indbyggere og er repræsenteret med hybride læringscentre i 7 byer.
Da VUC er en uddannelsesinstitution under det danske undervisningsministerium, anvender VUC de eksamens- vurderingssystemer, som ministeriet beslutter. Eksamen er obligatorisk for alle de fag og niveauer, der giver formelle kompetencer.

VUC har deltaget i adskillige EU-projekter i løbet af de sidste 20 år.

Adresse

VUC Storstrøm, Bispegade 1, 4800 Nykøbing F., Denmark

Telefon

+45 54 88 17 00

Hjemmeside