TITAN

Assessment Toolkit

TITAN-projektet (TITAN - Sustainably Responsible Leadership & Innovation) har til formål at hjælpe alle, der er interesseret i at videreudvikle forståelse for og nyttige færdigheder i at bidrage til bæredygtigt ansvarlige og innovative aktiviteter på arbejdspladsen. Udover at udvikle en innovativ kompetencebeskrivelse og et tilhørende sæt læringsmaterialer om bæredygtigt ansvarligt lederskab og innovation, giver dette projekt også to evalueringsværktøjer, der hjælper dig med at identificere dine læringsbehov vedrørende bæredygtigt ansvarligt lederskab og innovation, din virksomheds præstationer samt udviklingsområder vedrørende bæredygtig og innovativ praksis.

Selvevalueringsværktøj

Dette evalueringsværktøj giver dig mulighed for at vurdere dit niveau af viden om de vigtigste aspekter af bæredygtigt ansvarlig ledelse og innovationsledelse.

SMV-evalueringsværktøj

Dette evalueringsværktøj giver dig mulighed for at vurdere din virksomheds bæredygtighedsresultater ved en systematisk aflæsning af din opfattelse af forskellige aspekter af bæredygtigt ansvarligt lederskab og innovation.