vurdere dit niveau af viden

Selvevalueringsværktøj

Dette evalueringsværktøj giver dig mulighed for at vurdere dit niveau af viden om de vigtigste aspekter af bæredygtigt ansvarlig ledelse og innovationsledelse. Ved at gennemføre denne selvevaluering får du øget indsigt i de personlige færdigheder og evner for bæredygtigt ansvarligt lederskab, der kræves for at støtte din virksomhed i at reagere på den stigende efterspørgsel efter bæredygtighed. Derudover giver dette værktøj forslag til, hvordan du kan forbedre dine færdigheder gennem relevante TITAN-kursusenheder.

Værktøjet lader dig overveje fem forskellige udsagn om seks forskellige vidensområder og placere dig selv på en skala med fire trin fra "Jeg har begrænset eller ingen forståelse" til "Jeg er ekspert og kan forklare andre". Det er vigtigt at svare velovervejet og ærligt for virkelig at finde ud af, hvilke læringsforløb du med fordel kunne gennemføre for at opfylde dine læringsbehov.

Det tager omkring 20 minutter at gennemføre evalueringen med tilstrækkelig tid til kritisk at reflektere over de 30 udsagn.

Dette evalueringsværktøj kan bruges af individuelle virksomhedsledere og medarbejdere for at finde et relevant TITAN-kursus, eller det kan bruges af undervisere og kursusleder i forbindelse med et kompetenceudviklingsforløb. Værktøjet kan bruges af enkeltpersoner, der repræsenterer virksomheder i alle størrelser, men er særligt rettet mod SMV’er og iværksættervirksomheder. Personer, der repræsenterer andre typer organisationer (f.eks. offentlige organisationer og NGO'er), og uddannede ledige med behov for efteruddannelse, kan også drage fordel af værktøjet.

Brug af TITAN’s evalueringsværktøjer kræver ingen angivelse af personoplysninger, og vi hverken indsamler eller gemmer nogen former for data i forbindelse med anvendelsen – heller ikke IP-adresser. Hvad der sker på din computer, forbliver på din computer.