TITAN

TRANSFORMATIV LÆRING DER STYRKER

Bæredygtigt ansvarligt lederskab og innovation

KA204 – Strategic Partnerships for adult education by Erasmus+.

TITAN-projektet bidrager til EU’s målsætning om at lede implementering en af FN’s ​​2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling.
Det understøtter enkeltpersoner og SMV’er i at tilegne sig relevante bæredygtige ledelses- og innovationskompetencer, der kan anvendes i arbejdssammenhænge.

TITAN | Team

PRODUKTER

Bæredygtigt ansvarligt lederskab og innovation

Kompetenceramme

En oversigt over alle læringsmål og det foreslåede læringsmateriale til hvert læringsmål.

E-lærings materialer

Online læringsmateriale til 6 kompetenceenheder: videoer, tekster, podcasts, animation osv.

Evalueringsværktøjer

Et digitalt selvevalueringsværktøj, et digitalt SMV-evalueringsværktøj og et værktøj til evaluering af læringsforløbet.

Videovejledning til læring

Vejledninger i, hvordan man kan støtte ansatte i at opnå kompetencer i bæredygtigt ansvarligt lederskab og innovation.

TITAN | Work

Vores mål

indtil afslutningen…