TITAN

KOHTI VASTUULLISTA JOHTAMISTA JA INNOVOINTIA

Vastuullinen johtaminen ja innovointi

KA204 – Aikuiskoulutuksen strateginen kumppanuus, Erasmus+.

TITAN-hanke edistää EU:n tavoitetta toimia johtavana Agenda 2030 tavoitteiden toimeenpanijana. Hanke tukee yksilöitä sekä PK-yrityksiä hankkimaan työelämän näkökulmasta ajantasaisen vastuullisen johtamisen sekä innovoinnin osaamisen.

TITAN | Team

HANKETULOKSET

Vastuullinen johtaminen ja innovointi

Osaamismatriisi

Matriisi sisältää kaikki osaamistavoitteet sekä opetussuunnitelmat kaikkiin oppimistavoitteisiin.

Verkko-oppimismateriaalit

Verkko-oppimisen materiaalit kuudelle osaamistavoitteelle: videoita, tekstejä, podcasteja, animaatioita jne.

Arviointityökalu

Digitaalinen itsearviointityökalu, digitaalinen PK-yrityksien arviointityökalu ja verkko-opetuksen laadun arvioinnin työkalu.

Koulutusohjeistus (video)

Ohjeistus siitä, miten työntekijöitä autetaan saavuttamaan vastuullisen johtamisen ja innovoinnin osaaminen.

TITAN | Work

Tavoitteemme

loppuun saakka…