TITAN

Hankenimi

TITAN – Kohti vastuullista johtamista ja innovointia

HANKENUMERO: 2020-1-UK01-KA204-079163

project info

Vastuullinen johtaminen on

kun liikejohto johtaa yrityksiä ympäristö, yhteiskunta sekä pitkäntähtäimen vastuullisuustavoitteet mielessään. Kyseessä on johtamistapa, mikä hyödyttää yhteisöjä sekä ympäristöä, samalla ylläpitäen taloudellista tehokkuutta.

TITAN-hanke edistää EU:n tavoitetta toimia johtavana Agenda 2030 tavoitteiden toimeenpanijana. Hanke tukee yksilöitä sekä PK-yrityksiä hankkimaan työelämän näkökulmasta ajantasaisen vastuullisen johtamisen sekä innovoinnin osaamisen. Kestävän kehityksen tavoitteet pyritään saavuttamaan siten, että yrityksen arvolupaus säilyy.

Pitkäntähtäimen hyötyinä Euroopan työvoima on paremmin valmistautunut Eurooppaa koskeviin epävarmoihin ennusteisiin. Lisäksi Euroopan kansalaisten johtamisosaamien kehittyy niin, että vastuullisuus voidaan ottaa PK-yrityksissä huomioon, samalla tuoden arvoa yritystoiminnalle.

TITAN

Hanke tuotokset

Tavoitteenamme on:

Osaamismatriisi

Matriisi sisältää kaikki osaamistavoitteet sekä opetussuunnitelmat kaikkiin oppimistavoitteisiin.

Verkko-oppimismateriaalit

Verkko-oppimisen materiaalit kuudelle osaamistavoitteelle: videoita, tekstejä, podcasteja, animaatioita jne.

Arviointityökalu

Digitaalinen itsearviointityökalu, digitaalinen PK-yrityksien arviointityökalu ja verkko-opetuksen laadun arvioinnin työkalu.

Koulutusohjeistus (video)

Ohjeistus siitä, miten työntekijöitä autetaan saavuttamaan vastuullisen johtamisen ja innovoinnin osaaminen.

TITAN

Hankkeen kohderyhmät

Tavoitteenamme on:

Hallinnon ja johtotason työntekijät sekä tärkeät johtajat yrityksen sisältä

Osaavat tai pätevät aikuiset

Pätevät työttömät henkilöt täydennyskoulutuksen polulle vastuullisen johtamisen sekä innovoinnin alueella.

TITAN

Hankkeen tavoitteet

What we want to achieve are: 

kehittää ja ottaa käyttöön vastuullisen johtamisen ja innovoinnin uusi osaamismatriisi sekä opetusmateriaalit, mikä keskittyy hallinnon sekä johtamisen ajankohtaisiin aiheisiin, kuten tunneäly, vastuulliset innovaatiot, työpaikalla tapahtuva innovointi, etiikka, ympäristövastuullisuus, kansainvälisten tiimien johtaminen sekä yhteistyö ja muihin

kehittää ja ottaa käyttöön kaksi toisiaan täydentävää vastuullisen johtamisen sekä innovoinnin arviointityökalua

kehittää ohjevideo, mikä sisältää hyödyllisiä vinkkejä sekä työkaluja työntekijöiden vastuullisen johtamisen ja innovoinnin osaamisen kehittämisen tueksi kaikilla toiminnan tasoilla.