TITAN

Projektnavn

TITAN - Transformativ læring, der udvikler bæredygtigt ansvarligt lederskab og innovation

PROJEKTNUMMER: 2020-1-UK01-KA204-079163

project info

Bæredygtig ledelse er

når erhvervsledere styrer deres virksomheder under hensyntagen til miljø, samfund og langsigtede mål for bæredygtig udvikling. Det handler om at lede på en måde, der gavner samfund og miljø samtidig med fastholdt økonomisk præstationsevne.

TITAN-projektet bidrager til EU’s målsætning om at lede implementeringen af FN’s 2030 Agenda ved at støtte enkeltpersoner og SMV’er med at erhverve relevante bæredygtige lederskabs- og innovationsfærdigheder, der kan implementeres i arbejdssammenhænge. Formålet er at opnå målene for bæredygtig udvikling og samtidig fastholde deres værditilbud.

De langsigtede fordele indbefatter, at den europæisk arbejdsstyrke bliver bedre forberedt på at håndtere de usikre scenarier, som Europa står over for, samt opnå de lederskabskompetencer, som europæiske borgere behøver, for at kunne skabe værdi i SMV’er i overensstemmelse med en holistisk tilgang til bæredygtighed.

TITAN

Projektets resultater

Bæredygtigt ansvarligt lederskab og innovation

Kompetenceramme

En oversigt over alle læringsmål og det foreslåede læringsmateriale til hvert læringsmål.

E-lærings materialer

Online læringsmateriale til 6 kompetenceenheder: videoer, tekster, podcasts, animation osv.

Evalueringsværktøjer

Et digitalt selvevalueringsværktøj, et digitalt SMV-evalueringsværktøj og et værktøj til evaluering af læringsforløbet.

Videovejledning til læring

Vejledninger til hvordan man kan støtte ansatte i at opnå kompetencer i bæredygtigt ansvarligt lederskab & innovation.

TITAN

Projektets målgrupper

Hvad vi ønsker at opnå er:

Medarbejdere på alle ledelsesniveauer og uformelle ledere i virksomheder

Faglærte eller andre med lignende kvalifikationer

Faglærte og uddannede arbejdsløse som ønsker opkvalificering inden for bæredygtigt ansvarligt lederskab og innovation.

TITAN

Projektets mål

Hvad vi ønsker at opnå er:

at udvikle og implementere en innovativ kompetenceramme med læringsmaterialer om bæredygtigt ansvarligt lederskab og innovation med fokus på fremtidens ledelse og understøttende emner såsom emotionel og spirituel intelligens, ansvarlig innovation (RI), innovation på arbejdspladsen, etik, miljømæssig bæredygtighed, interkulturel teamledelse og samarbejde m.m.

at udvikle og implementere to komplementære værktøjer til evaluering af bæredygtigt ansvarligt lederskab og innovation

At udvikle en videovejledning med nyttige tips og værktøjer til, hvordan man kan støtte arbejdstagere i at opnå kompetencer i bæredygtigt ansvarlig ledelse og innovation på alle niveauer.