TITAN

Arviointityökalut

TITAN – projektin (TITAN – Sustainably Responsible Leadership & Innovation) tavoitteena on auttaa kaikkia, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään ymmärrystä ja taitoja, joita tarvitaan kestävän vastuullisen ja innovatiivisen toiminnan edistämiseen työpaikalla. Sen lisäksi, että kehitämme innovatiivisen osaamismatriisin ja siihen liittyvän oppimateriaalisarjan liittyen kestävään vastuulliseen johtamiseen ja innovaatioihin, projekti tarjoaa myös kaksi arviointityökalua, jotka auttavat sinua tunnistamaan koulutustarpeesi liittyen kestävään vastuulliseen johtamiseen ja innovaatioihin, yrityksesi suorituskykyyn sekä kestäviin ja innovatiivisiin käytäntöihin liittyviin kehityskohteisiin.

Itsearviointityökalu

Tämän arviointityökalun avulla voit arvioida omaa tietostasoasi liittyen tärkeimpiin kestävän vastuullisen johtamisen ja innovaatiojohtamisen osa-alueisiin.

Pk-yritysten arviointityökalu

Tämän arviointityökalun avulla voit arvioida yrityksesi kestävän kehityksen suorituskykyä tarkastelemalla kokemuksiasi ja käsityksiäsi kestävän vastuullisen johtamisen ja innovaation tärkeimmistä osa-alueista.