TITAN - Nyhedsbrev 2

Kære læser,

Implementeringen er I fuld gang, og vi glæder os til at berette, hvad der er sket i arbejdet med anden halvdel projektets første produkt (IO1).

ANDET VIRTUELLE PARTNERMØDE 12. & 13. JULI

God fremdrift

Projektets partnere havde mulighed for igen at mødes online for at diskutere projektets fremdrift, udviklingen af leverancerne og udveksle ideer til yderligere udvikling og færdiggørelse af projektets produkter.

IO1: TITAN KURSUSPLAN

Kompetencerammen er næsten færdig

TITAN-kursernes indhold er udviklet i overensstemmelse med kriterierne i den europæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF) på niveau 5 (akademiniveau) under hensyntagen til specifikke nationale vilkår.

Kursusplanen indeholder seks kompetencemoduler: KM1: Bæredygtigt ansvarlig ledelse, KM2: Virksomhedskultur for bæredygtighed og innovation, KM3: Forretningsetik i lederskab og innovation, KM4: Grøn bæredygtighed i virksomheden, KM5: Ansvarlig innovation i virksomheden og KM6: Holistisk tilgang gennem innovation. Hvert kompetencemodul (KM) kan evalueres, valideres og læses selvstændigt. Til sammen dækker de alle væsentlige områder af bæredygtigt ansvarligt lederskab.

IO2: TITAN MATERIALER TIL E-LÆRING

TITAN-projektet forsøger at imødegå manglen på materialer og ressourcer, som er særligt udviklet til ejerlederen i en mindre virksomhed og er baseret på de vilkår, som gælder i og omkring små og mellemstore virksomheder. Materialerne vil anspore til refleksion og udvikling. De skal kendetegnes ved høj kvalitet og anvendelighed og ved at kunne bistå ledere i små og mellemstore virksomheder i at gøre ideer til handling.

Udviklingen af korte præsentationsvideoer til hver kompetenceenhed er sat i gang.

HVAD VENTER FORUDE?

  • Begynder i september 2021
  • Omfatter: To redskaber, som vil hjælpe ledere I SMV’er med at identificere behov for uddannelse i bæredygtigt ansvarligt lederskab og innovation.
  •  
  • Begynder i november 2021
  • Videoguide til støtte for læring om bæredygtigt ansvarligt lederskab og innovation, som kan findes på projektets hjemmeside.
  •  
  • Første implementeringsår afsluttes i september.
  • Næste virtuelle partnermøde afholdes d. 7. oktober 2021.

Venlig hilsen og på gensyn,

TITAN-teamet

Følg os: