TITAN - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3

ΑΓΑΠΗΤΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ,

Συνεχίζοντας την υλοποίηση του έργου μας, είμαστε υπερήφανοι που μοιραζόμαστε μαζί σας περισσότερα νέα σχετικά με τις βασικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους μήνες και τις προγραμματισμένες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2022!

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

Τα καταφέραμε!

Δεδομένων των επιπτώσεων της πανδημίας, οι τελευταίοι μήνες ήταν πολυάσχολοι με συναντήσεις εταίρων – δύο διαδικτυακές και μία δια ζώσης. Ναι, τα καταφέραμε!
Μάλιστα, η 4η συνάντηση συνδυάστηκε με τη δραστηριότητα μάθησης και κατάρτισης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Nykøbing της Δανίας, με οικοδεσπότη τη VUC τον Μάιο του 2022.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες του έργου είναι η δραστηριότητα μάθησης και κατάρτισης TITAN, η οποία διεξήχθη στο Nykøbing της Δανίας, με οικοδεσπότη τη VUC. Σχεδιάστηκε για να προωθήσει την εις βάθος κατανόηση του θέματος της βιώσιμα υπεύθυνης ηγεσίας και της καινοτομίας από όλους τους εκπαιδευτές των εταίρων (οι οποίοι θα διεξάγουν τα πιλοτικά προγράμματα).

Κάθε εταίρος παρουσίασε τη Εκπαιδευτική Ενότητα για την οποία ήταν υπεύθυνος και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από όλους τους συμμετέχοντες διάφορες δραστηριότητες μικρο-μάθησης. Οι συμμετέχοντες δοκίμασαν και εμπλούτισαν τις γνώσεις τους για όλες τις Εκπαιδευτικές Ενότητες δουλεύοντας σε ομάδες, με μαθησιακά εργαλεία που ανέπτυξαν οι εταίροι, με βίντεο και πολλά άλλα.

Το αποτέλεσμα ήταν ότι όλοι οι συμμετέχοντες είχαν ακόμη καλύτερη εικόνα των συνδέσεων μεταξύ των διαφόρων στοιχείων του έργου και του ειδικού μαθησιακού και εκπαιδευτικού υλικού που είχαν αναπτύξει οι εταίροι στο πλαίσιο του δεύτερου και του τρίτου πνευματικού αποτελέσματος.

IO1: TITAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ

Ο Πίνακας Ικανοτήτων είναι έτοιμος!

Το πρόγραμμα σπουδών ΤΙΤΑΝ έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τους περιγραφικούς δείκτες του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF), λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες και τα εθνικά πλαίσια, για ένα επίπεδο EQF 5.

Περιλαμβάνει έξι Εκπαιδευτικές Ενότητες: 1: Αειφόρος υπεύθυνη διαχείριση, 2: Επιχειρηματική κουλτούρα για την αειφορία και την καινοτομία, 3: Επιχειρηματική ηθική στην ηγεσία και την καινοτομία, 4: Περιβαλλοντική αειφορία των επιχειρήσεων, 5: Υπεύθυνη καινοτομία των επιχειρήσεων, 6: Ολιστική προσέγγιση μέσω της καινοτομίας. Κάθε Εκπαιδευτική Ενότητα είναι ο συνεκτικός συνδυασμός μαθησιακών αποτελεσμάτων, τα οποία μπορούν να αξιολογηθούν και να επικυρωθούν αυτόνομα.

Μπορείτε να βρείτε τον Πίνακα Ικανοτήτων εδώ.

IO2: TITAN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΚΠΑΥΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Το έργο ΤΙΤΑΝ επιδιώκει να καλύψει ένα κενό που σχετίζεται με την ανάπτυξη μαθησιακού υλικού και πόρων που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, την υπεύθυνη ηγεσία και την καινοτομία, τα οποία εντάσσονται στον κόσμο της ζωής του ιδιοκτήτη-διευθυντή μια μικρής επιχείρησης. Το υλικό έχει αναπτυχθεί για να προάγει τον προβληματισμό και την προσωπική και επιχειρηματική ανάπτυξη, βοηθώντας τα στελέχη και τους ηγέτες των μικρών επιχειρήσεων να θέσουν τις ιδέες σε δράση/πρακτική.
Τα Flipbooks για τις 6 Εκπαιδευτικές Ενότητες θα είναι έτοιμα πολύ σύντομα και αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε τα σύντομα βίντεο που θα παρουσιάσουν τις Εκπαιδευτικές Ενότητες στους τελικούς χρήστες! Μείνετε συντονισμένοι για κάτι καλό!

IO3: TITAN ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τα εργαλεία αξιολόγησης θα βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους και τις ΜΜΕ στον εντοπισμό των αναγκών κατάρτισης όσον αφορά την αειφόρο υπεύθυνη ηγεσία και καινοτομία. Η εργαλειοθήκη είναι σχεδόν έτοιμη! Βρισκόμαστε τώρα στη φάση των δοκιμών που θα μας βοηθήσουν να την οριστικοποιήσουμε.

Εργαλεία Αξιολόγησης

IO4: ΒΙΝΤΕΟ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ TITAN ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αυτός ο οδηγός θα παρέχει χρήσιμες συμβουλές και εργαλεία για το πώς να υποστηρίξετε το προσωπικό σε όλα τα επίπεδα μιας επιχείρησης στην απόκτηση δεξιοτήτων βιώσιμης ηγεσίας και καινοτομίας, σε όλα τα επίπεδα. Αυτή τη στιγμή, αναπτύσσουμε το σενάριο!

ΤΙ ΕΧΕΙ ΣΕΙΡΑ;

  • Δοκιμές & ολοκλήρωση
  • Μετάφραση στα Ελληνικά, Δανέζικα, Φινλανδικά και Πορτογαλικά.
  • Δοκιμές & ολοκλήρωση
  • Μετάφραση στα Ελληνικά, Δανέζικα, Φινλανδικά και Πορτογαλικά.

Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε ασφαλείς!

Ομάδα ΤΙΤΑΝ

Ακολουθήστε μας