Αξιολογήστε το επίπεδο των γνώσεών σας

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης

Αυτό το εργαλείο αξιολόγησης σας επιτρέπει να αξιολογήσετε το επίπεδο των γνώσεών σας σχετικά με τις κύριες πτυχές της βιώσιμης και υπεύθυνης ηγεσίας και της διαχείρισης της καινοτομίας. Με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, θα αποκτήσετε καλύτερη εικόνα των προσωπικών σας δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την Αειφόρο Υπεύθυνη Ηγεσία που απαιτούνται για να υποστηρίξετε την επιχείρησή σας να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για βιωσιμότητα. Επιπλέον, το εργαλείο αυτό σας προσφέρει προτάσεις για βελτίωση των δεξιοτήτων σας μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΤΙΤΑΝ.

Καλείστε να εξετάσετε πέντε διαφορετικές δηλώσεις σχετικά με έξι διαφορετικούς τομείς γνώσεων και να τοποθετηθείτε σε μια κλίμακα τεσσάρων επιπέδων από "καμία κατανόηση" έως "ειδικός και ικανός να εξηγήσει σε άλλους". Είναι σημαντικό να απαντήσετε με ειλικρίνεια για να ανακαλύψετε πραγματικά ποιες μαθησιακές διαδρομές πρέπει να κάνετε για να ικανοποιήσετε τις εκπαιδευτικές σας ανάγκες.

Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα πρέπει να διαρκεί μεταξύ 15 και 20 λεπτών, καθώς έχουμε διαπιστώσει ότι ο χρόνος αυτός επαρκεί για να σκεφτείτε κριτικά τις δηλώσεις.

Αυτό το εργαλείο αξιολόγησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια γρήγορη αξιολόγηση μεμονωμένων ηγετών επιχειρήσεων και εργαζομένων πριν από την παρακολούθηση ενός μαθήματος TITAN ή μπορεί να εφαρμοστεί από παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΕΚ-ΚΕΚ) στο πλαίσιο ενός προγράμματος κατάρτισης. Το εργαλείο εφαρμόζεται σε άτομα που εκπροσωπούν επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και νεοσύστατες επιχειρήσεις. Μπορούν επίσης να επωφεληθούν από το εργαλείο άτομα που εκπροσωπούν άλλους τύπους οργανισμών (π.χ. δημόσιους οργανισμούς και ΜΚΟ) και άνεργοι με προσόντα που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια πορεία επανεκπαίδευσης.

Κατά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης δεν θα σας ζητήσουμε καμία προσωπική πληροφορία και δεν θα συλλέξουμε ή αποθηκεύσουμε προσωπικά δεδομένα (όπως η διεύθυνση IP σας). Αυτό σημαίνει ότι ό,τι συμβαίνει στον υπολογιστή σας παραμένει στον υπολογιστή σας.