Αξιολογήστε την απόδοση της επιχείρησής σας

Εργαλείο αξιολόγησης ΜΜΕ

Αυτό το εργαλείο αξιολόγησης σας επιτρέπει να αξιολογήσετε τις επιδόσεις της επιχείρησής σας σε θέματα βιωσιμότητας, παρακολουθώντας την αντίληψή σας για διάφορες πτυχές της βιώσιμης ηγεσίας και καινοτομίας. Το εργαλείο σας βοηθά στην ανάλυση των τωρινών επιπέδων εμπειρίας και τεχνογνωσίας και στον εντοπισμό πιθανών τομέων βελτίωσης. Με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, θα αποκτήσετε καλύτερη εικόνα των δυνατοτήτων της επιχείρησής σας να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για βιωσιμότητα. Επιπλέον, το εργαλείο αυτό προτείνει σχετικές εκπαιδευτικές ενότητες για τη βελτίωση των ικανοτήτων σας για Αειφόρο Υπεύθυνη Ηγεσία και Καινοτομία που απαιτούνται για να υποστηρίξετε την επιχείρησή σας στην πορεία προς τη βιωσιμότητα.

Καλείστε να εξετάσετε πέντε διαφορετικές δηλώσεις σχετικά με έξι διαφορετικούς τομείς επιδόσεων και να τοποθετήσετε την επιχείρησή σας σε μια κλίμακα επιδόσεων τεσσάρων επιπέδων από το "δεν το κάνω" έως το "το κάνω πολύ καλά". Είναι σημαντικό να απαντήσετε με ειλικρίνεια για να αξιολογήσετε πραγματικά τα δυνατά σημεία της επιχείρησής σας και να εντοπίσετε πιθανούς τομείς βελτίωσης όσον αφορά τη Αειφόρο Υπεύθυνη Ηγεσία και Καινοτομία.

Αυτό το εργαλείο αξιολόγησης αποσκοπεί στην τόνωση της συζήτησης και του διαλόγου σχετικά με τα ζητήματα που τίθενται, στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη βιωσιμότητα και την υπεύθυνη καινοτομία και στην παροχή μιας βάσης για την επισήμανση των απαραίτητων βημάτων με στόχο τη βελτίωση των επιδόσεων της επιχείρησής σας στους διάφορους τομείς της αειφόρου υπεύθυνης επιχειρηματικής απόδοσης. Το εργαλείο απευθύνεται σε άτομα που εκπροσωπούν επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και νεοσύστατες επιχειρήσεις. Μπορούν επίσης να επωφεληθούν από το εργαλείο άτομα που εκπροσωπούν άλλους τύπους οργανισμών (π.χ. δημόσιους οργανισμούς και ΜΚΟ), φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ-ΚΕΚ) και άνεργοι με προσόντα που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια πορεία επανεκπαίδευσης.

Κατά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης δεν θα σας ζητήσουμε καμία προσωπική πληροφορία και δεν θα συλλέξουμε ή αποθηκεύσουμε προσωπικά δεδομένα (όπως η διεύθυνση IP σας). Αυτό σημαίνει ότι ό,τι συμβαίνει στον υπολογιστή σας παραμένει στον υπολογιστή σας.